(한) Cùng Hari và Trấn Thành ăn sạch món ăn đường phố Hàn Quốc 하리와 쩐탄과 함께 먹는 한국 길거리 음식♥ Đăng ký kênh để theo dõi MV mới nhất của Hariwon nhé
:
♥ Facebook Hariwon:

살찌기 딱 좋은 나라
바로 한국!
맛있는 음식들이 널부러져있는 한국!
명동 길거리에 맛난 간식들이 많나봐!

♥ 구독해서 하리원의 최신 뮤직비디오를 확인하세요!
:
♥ 하리원 페이스북:
구독과 좋아요는 사랑입니다

많이 많이 사랑해주세요

source

48 bình luận cho “(한) Cùng Hari và Trấn Thành ăn sạch món ăn đường phố Hàn Quốc 하리와 쩐탄과 함께 먹는 한국 길거리 음식

 1. Cho mình hỏi có ai biết anh bán bánh cá không ak mình muốn học làm bánh cá mình đang thất nghiệp chưa kiếm được việc ai biết chỉ mình.mình xin trân trọng cảm ơn

 2. https://youtu.be/yDrSMJhGaDM
  https://www.youtube.com/watch?v=YO14e26jVLs

  Address: 25a phunghung small near Dongxuan market, old tows

  예전엔 베트남 음식의 특유한 향이 맞지않아

  안먹다가 작년 여행을 가서 먹다보니

  적응이 돼 지금은 먹지만 그래도 아직은

  제 입맛에 맞는것만 먹고 있습니다

  페이퍼 식탁매트에는 베스트 메뉴들이

  보여서 찰칵!
  베트남 전역에서 즐기는 쌀국수는 크게 북하노이식과 사이공 남부식으로 나뉜다. 북방에서 먹는 국수는 국물이 더 맑고 깨끗하며 국수를 말아서 먹는다. 골수, 힘줄, 양지머리, 양지머리, 춘권 등 다양한 고기가 특징인 서던 스타일과 달리, 이 요리는 토핑으로 잘게 썬 닭고기나 얇게 썬 생햄을 토핑하는 것이 특징이다. 향신료와 허브는 따로 제공되지 않고 주로 파를 썰어 면 위에 올려준다. 당면과 함께 제공되는 디핑 소스는 모두 식초, 생선 소스 및 칠리 소스입니다. 반면 예로부터 모든 것이 풍족했던 남부지방의 국수는 진하고 달달한 육수와 다양한 고명들이 특징이다. 호이신 소스, 향신료, 레몬, 허브, 콩나물, 칠리 소스 등이 제공됩니다. 이때 칠리소스와 칠리소스는 육수에 직접 넣지 않고 그냥 먹을 만큼만 소스에 넣어 고기에 찍어먹는다.
  Pho는 베트남의 국민 요리이지만 현지인들이 즐기는 수백 가지 요리 중 하나일 뿐입니다. 각 수프의 맛과 속은 약간 다르지만 공통점은 베트남 사람들이 음식을 먹을 때 중요하게 생각하는 모든 요소가 수렴된다는 것입니다. 아침, 점심을 먹고 25a 작은 풍흥으로 갈 수 있습니다. Dongxuan 시장 근처.
  안녕하세요 Phở Noodle 25a Phùng Hưng nhỏ, hoan kiếm district으니에요.
  지난번에 오랜만에 친구를 만나서 술 한 잔 했어요!
  몇달만에 만난 건지!!!
  오랜만에 만나 늦게까지 수다떨고 먹고 마셨네요! 아 또 만나고 싶당 ㅋㅋㅋ
  Your company I am Finance 우리 회사, 나는 신한은행입니다!
  가까웠지만 퇴근 후 처음 봤습니다.
  나는 일찍 끝나서 우리 회사 근처에 가기로 결정했습니다.
  검색해보니 포지아 트루옌이 맛집이 많아서 가봤어요!
  No Pho Noodle Gia Transport
  #HowtocookVietnamesefood
  #PhoNoodlevietnam
  #amthucpho
  #howtomakebeefnoodlephovietnamcuisine
  분은 주로 베트남 사람들의 그룹입니다. 국내에서 인기를 모은 '포'가 제2의 전성기를 이어가고 있다.

  한국의 베트남 음식점이 90년대 후반부터 유행했다면 미국(특히 캘리포니아)에 이민 온 베트남인들이 만든 '미국식 베트남' 정책이 이제는 하노이 베트남 re에서 베트남 음식점 Nam hot best를 제공합니다. . 좋은 캉. 더 나은 지불에 초점을 맞춘 베트남 요리는 저렴한 음식 애호가, Gum, banh mi, Buncha, bunbofee, banseo와 같은 미식가들에게 더 인기가 있습니다.

 3. Super Idol的笑容都没你的甜八月正午的阳光都没你耀眼热爱 105 °C的你滴滴清纯的蒸馏水你不知你有多可爱跌倒后会傻笑着再站起你从来都不轻言失败对梦想的执着一直不曾改很安心 当你对我说不怕有我在放着让我来勇敢追自己的梦想那坚定的模样

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.