Trang Bị/Cánh/Thú nuôi/Cờ

Giải Thích Những item phổ biến không phân biệt class

NHỮNG ITEM PHỔ BIẾN NHẤT KHÔNG PHÂN BIỆT CLASS​ I. SET ITEM 1. Bastions of Will Focus Restraint (2) Set: Khi bạn tấn công bằng một kỹ năng phục hồi năng lượng hoặc một...

Giải Thích Hệ thống trang bị của Class Crusader

CRUSADER ITEMS   Trong bài này, mình sẽ giới thiệu về hệ thống item của Crusader, bao gồm toàn bộ những item chuyên dụng cho class Crusader và những item có...