Hot Fixes/Patch Note

Chi tiết thay đổi bản 2.5.0

Tiêu điểm chính: https://forum.diablo.vn/threads/gioi-thieu-phien-ban-2-5-0-chinh-thuc.513/ Hiện bản 2.5.0 đã có mặt trên máy chủ America cho PC, PlayStation 4 và Xbox One. Diablo III Patch 2.5.0 - v2.5.0.44247 Nguồn: https://us.battle.net/d3/en/blog/20635663 Mục lục: Khái quát ...

PTR Bản vá 2.5.0.43876: Thay đổi chức năng trang bị và sửa lỗi

Trang bị Chức năng trang bị Manald Heal Tỷ lệ proc damage từ ring này giờ giảm xuống 25% (Nghĩa là trước proc đánh được 10 cái thì giờ chỉ...

PTR 2.5.0 (Server Test) Updating Every Time

PTR = Public Test Realm. Là server test của Blizzard nói chung, và Diablo nói riêng. Google "Public Test Realm" trước khi đặt câu hỏi. White: bản patch update ngày...

PATCH 2.4.3 (Chính thức)

Nhìn chung nội dung không có gì mới. Bằng với PTR Patch Note và PTR Hotfix tổng hợp lại. Mình sẽ bổ xung đường link và hình ảnh trong ngày. Diablo...