Videos

video

Thảo luận về Meta Season 10 – patch 2.5.0

Dưới đây là 1 Clip so sánh Damage Boss của Gen Monk GR 114 hết 3 phút 50. Còn DH kill Boss 115 chỉ mất 3 phút 25 https://www.youtube.com/watch?v=W-w7WDQzfMs