Danh sách cánh, pet, pennants, transmogs trong Diablo 3

9
3695
Dành cho những ai thích sưu tầm đồ trong Diablo 3
CÁNH
Hình ảnh các loại Wing

1. Angelic wings (white) – Nhận được khi mua Diablo III bản Collector’s Edition (CE).

2. Wings of Valor (gold) – Nhận được khi order trước Diablo III Reaper of Souls (RoS). Cái này bây giờ không còn nữa vì Ros đã release rồi.
3. Blade Wings (bone) – Nhận được khi mua StarCraft 2: Heart of the Swarm Expansion
Deluxe Edition. Bây giờ muốn có nó thì phải mua StarCraft® II: Battle Chest Deluxe Edition.
4. Mercy Wings (mechanical + blade feathers) – Nhận được khi mua Overwatch Origins Edition hoặc Collector’s Edition.
5. Diablo® III Wings of the Betrayer (demon wings) – Nhận được khi mua World of Warcraft®: Legion™ Deluxe Edition hoặc Collector’s Edition.
6. Wing of Mastery  – Nhận được khi hoàn thành toàn bộ Set Dungeon (Master) Diablo 3 RoS.
7. Wings of the Dedicated – Nhận được khi hoàn thành toàn bộ Set Dungeon (Basic) Diablo 3 Ros.
8. Cosmic Wings – Nhận được khi tiêu diệt được con boss tên là Princess Lilian trong map Whimsydale, Whimsydale được mở khi tiêu diệt được con Rainbow goblin (RG). Lưu ý là RG không phải lúc nào cũng mở ra Whimsydale, và không phải lúc nào trong Whimsydale cũng có Princess Lilian.
9. Falcon Wings – Nhận được khi mở Mysterious Chest Act 4 Gardens of Hope Level 1
10. Andariel Wings – Nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ của Season 8 (Season’s Journey).

[collapse]
1. Angelic wings (white) – Nhận được khi mua Diablo III bản Collector’s Edition (CE).
2. Wings of Valor (gold) – Nhận được khi order trước Diablo III Reaper of Souls (RoS). Cái này bây giờ không còn nữa vì Ros đã release rồi.
3. Blade Wings (bone) – Nhận được khi mua StarCraft 2: Heart of the Swarm Expansion
Deluxe Edition. Bây giờ muốn có nó thì phải mua StarCraft® II: Battle Chest Deluxe Edition.
4. Mercy Wings (mechanical + blade feathers) – Nhận được khi mua Overwatch Origins Edition hoặc Collector’s Edition.
5. Diablo® III Wings of the Betrayer (demon wings) – Nhận được khi mua World of Warcraft®: Legion™ Deluxe Edition hoặc Collector’s Edition.
6. Wing of Mastery  – Nhận được khi hoàn thành toàn bộ Set Dungeon (Master) Diablo 3 RoS.
7. Wings of the Dedicated – Nhận được khi hoàn thành toàn bộ Set Dungeon (Basic) Diablo 3 Ros.
8. Cosmic Wings – Nhận được khi tiêu diệt được con boss tên là Princess Lilian trong map Whimsydale, Whimsydale được mở khi tiêu diệt được con Rainbow goblin (RG). Lưu ý là RG không phải lúc nào cũng mở ra Whimsydale, và không phải lúc nào trong Whimsydale cũng có Princess Lilian.
9. Falcon Wings – Nhận được khi mở Mysterious Chest Act 4 Gardens of Hope Level 1
10. Andariel Wings – Nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ của Season 8 (Season’s Journey).
PET (Mấy con thú chạy theo bạn và lượm gold dùm cho bạn)
Hình ảnh các loại Pet
1. Undead Dog (Bone Doge, Undead Hound) – Nhận được khi mua Diablo III: Reaper of Soul bản Collector’s Edition hoặc Deluxe Edition.
2. Murkgoblin – Nhận được khi mua vé xem Blizzcon 2015.
3. Frost Dog (Frost Hound) – Nhận được khi làm nhiệm vụ của Season 4. Giờ không còn làm được nữa.
4. Probe – Nhận được khi mua StarCraft II Legacy of the Void Deluxe Edition hoặc StarCraft II: Battle Chest Deluxe Edition.
5. Wickerman (Old Growth) – Nhận được khi làm nhiệm vụ của Season 5. Giờ không còn làm được nữa.
6. Blaze (Blazing Skull): tiêu diệt Menagerist Goblin
7. Buddy (Fallen Hound): tiêu diệt Menagerist Goblin
8. Bumble (Yeti): tiêu diệt Menagerist Goblin
9. Charlotte (Spider): tiêu diệt Menagerist Goblin
10. Cow King Pet: tiêu diệt Menagerist Goblin
11. Friendly Gauntlet: tiêu diệt Menagerist Goblin
 
12. Galthrak: tiêu diệt Menagerist Goblin
13. Grunkk: tiêu diệt Menagerist Goblin
14. Haunting Hannah (Ghost): tiêu diệt Menagerist Goblin
15. Humbart Wessel (White Skull): tiêu diệt Menagerist Goblin
16. Lady Morthanlu (Lamb/Goat Creature): tiêu diệt Menagerist Goblin
17. Lamb (Human squire): tiêu diệt Menagerist Goblin
18. Liv Moore: tiêu diệt Ravi Lilliwhite (Weeping Hollow Act I)
19. Malefasance: tiêu diệt Menagerist Goblin
20. Ms. Madeline (Voodoo Doll): tiêu diệt Menagerist Goblin
21. Overseer Lady Josephine (Teddy Bear): tiêu diệt Menagerist Goblin
22. Queen of Succubus: tiêu diệt Menagerist Goblin
23. The Mimic (Chest): tiêu diệt Menagerist Goblin
24. The Stomach: tiêu diệt Menagerist Goblin
25. Unihorn (Unicorn): tiêu diệt Menagerist Goblin
26. Red Unihorn (Dream of Piers, Nightmare): Nhận được khi làm nhiệm vụ của Season 7. Giờ không còn làm được nữa.
27. Classic Diablo: Nhận được khi mua vé xem Blizzcon 2016
28. Baby Butcher: Event bắt đầu từ tháng 1 Năm 2017.
29. Baby Cow Pet (Không hiểu tại sao trong hình là Royal Calf mà tên thì ai cũng ghi là Baby Cow): Event bắt đầu từ tháng 1 Năm 2017.
[collapse]
1. Undead Dog – Nhận được khi mua Diablo III: Reaper of Soul bản Collector’s Edition hoặc Deluxe Edition.
2. Murkgoblin – Nhận được khi mua vé xem Blizzcon 2015.
3. Frost Dog – Nhận được khi làm nhiệm vụ của Season 4. Giờ không còn làm được nữa.
4. Probe – Nhận được khi mua StarCraft II Legacy of the Void Deluxe Edition hoặc StarCraft II: Battle Chest Deluxe Edition.
5. Wickerman – Nhận được khi làm nhiệm vụ của Season 5. Giờ không còn làm được nữa.
6. Blaze (Blazing Skull): tiêu diệt Menagerist Goblin
7. Buddy (Fallen Hound): tiêu diệt Menagerist Goblin
8. Bumble (Yeti): tiêu diệt Menagerist Goblin
9. Charlotte (Spider): tiêu diệt Menagerist Goblin
10. Cow King Pet: tiêu diệt Menagerist Goblin
11. Friendly Gauntlet: tiêu diệt Menagerist Goblin
12. Galthrak: tiêu diệt Menagerist Goblin
13. Grunkk: tiêu diệt Menagerist Goblin
14. Haunting Hannah (Ghost): tiêu diệt Menagerist Goblin
15. Humbart Wessel (White Skull): tiêu diệt Menagerist Goblin
16. Lady Morthanlu (Lamb/Goat Creature): tiêu diệt Menagerist Goblin
17. Lamb (Human squire): tiêu diệt Menagerist Goblin
18. Liv Moore: tiêu diệt Ravi Lilliwhite (Weeping Hollow Act I)
19. Malefasance: tiêu diệt Menagerist Goblin
20. Ms. Madeline (Voodoo Doll): tiêu diệt Menagerist Goblin
21. Overseer Lady Josephine (Teddy Bear): tiêu diệt Menagerist Goblin
22. Queen of Succubus: tiêu diệt Menagerist Goblin
23. The Mimic (Chest): tiêu diệt Menagerist Goblin
24. The Stomach: tiêu diệt Menagerist Goblin
25. Unihorn (Unicorn): tiêu diệt Menagerist Goblin
26. Red Unihorn: Nhận được khi làm nhiệm vụ của Season 7. Giờ không còn làm được nữa.
27. Classic Diablo: Nhận được khi mua vé xem Blizzcon 2016
28. Baby Butcher: Event bắt đầu từ tháng 1 Năm 2017. Sẽ cập nhất chi tiết sau.
29. Baby Cow Pet: Event bắt đầu từ tháng 1 Năm 2017. Sẽ cập nhất chi tiết sau.
PENNANTS (Cờ)
Hình ảnh cho Pennant
1. Warlords Pennant: Nhận được khi mua WoW Warlords of Draenor Deluxe Edition hoặc Collector’s Edition. Bây giờ thì chỉ còn trong World of Warcraft®: Warlords of Draenor Digital Deluxe Items
2. Diablo 3 RoS Season 3: Nhận được khi hoàn thành Chapter 4 Seasons 3 Journey. Giờ không còn làm được nữa.
3. Blizzcon 2015: Nhận được khi mua vé Blizzcon 2015.
4. HotS Pennant: Nhân được khi chơi Heroes of The Storm (luyện account lên level 12).
5. Set Dungeon Class Achievements: Nhận được khi hoàn thành toàn bộ Set Dungeon (có 2 loại 1 dành cho basic 1 dành cho Mastery). Mỗi class có dạng khác nhau nên các bác tự search google{113}
6. Season 6:  Nhận được khi hoàn thành Seasons Journey Chapter 4. Giờ không còn làm được nữa.
7. Fallen Pennant (Harvest): tiêu diệt Graw the Herald ở Act 2 Stinging Winds.
[collapse]
1. Warlords Pennant: Nhận được khi mua WoW Warlords of Draenor Deluxe Edition hoặc Collector’s Edition. Bây giờ thì chỉ còn trong World of Warcraft®: Warlords of Draenor Digital Deluxe Items
2. Diablo 3 RoS Season 3: Nhận được khi hoàn thành Chapter 4 Seasons 3 Journey. Giờ không còn làm được nữa.
3. Blizzcon 2015: Nhận được khi mua vé Blizzcon 2015.
4. HotS Pennant: Nhân được khi chơi Heroes of The Storm (luyện account lên level 12).
5. Set Dungeon Class Achievements: Nhận được khi hoàn thành toàn bộ Set Dungeon (có 2 loại 1 dành cho basic 1 dành cho Mastery)
6. Season 6:  Nhận được khi hoàn thành Seasons Journey Chapter 4. Giờ không còn làm được nữa.
7. Fallen Pennant (Harvest): tiêu diệt Graw the Herald ở Act 2 Stinging Winds.
TRANSMOGS
1. Nhận được khi mua D3 ROS DE/CE bao gồm các transmog cho Giáp và Vũ khí.
2. Nhận được khi hoàn thành Season Conquers Achievements: transmogs cho Giáp (Season 1,2,3. Lặp lại ở S 4,5,6).
3. Nhận được khi mua StarCraft 2 Legacy of The Void Deluxe Edition bao gồm Protoss Helm (mũ) và Shoulder (vai).
4. Nhận được khi mua vé Blizzcon 2014: WoD themed Weapon Transmogs.
5. D3 Patch 2.4 Lachdanon’s Stormshield (khiên).Nằm ở Leoric’s Manor Act I.
6. Nhận được khi mua WoW Legion DE or CE: Demon Hunter Helm (mũ).
Những món Transmogs xuất hiện từ patch2.4.1
7. Axe 2-H: Kanai’s Scorn – Act 3 Immortal Throne Mysterious Chest (Chỉ có tháng 3 mới kiếm được)
8. Flail 1-H: Templar’s Chain- Act 1 Cathedral Level 2 Mysterious Chest
9.  Axe 1-H:  Aidan’s Revenge (Hiện tại chưa xuất hiện trong game)
10. Mace: Mace of the Crows – Act 3 Barracks Level 2 Mysterious Barrel
11. Sword: God Butcher – Zakarum Cathedral Mysterious Chest (Act 5 Town)
12. Sword: Ghoul King’s Blade (1) – Act 4 Gardens of Hope Level 2 Mysterious Chest (Story)
13. 2H Mace: King Maker – tiêu diệt Regreb the Slayer (Act 2 Stinging Winds)
14. 2-H Axe: Sungjae’s Fury – Act 1 Drowned Temple Mysterious Chest
15. Crossbow 2-H: Crossbow of Corvus – Act 5 Blood Marsh Mysterious Chest
16. Spear: Steffon’s Heavy Lance – Act 3 Arreat Crater Level 1 Mysterious Chest
17. Fist Weapon: Panther’s Claw – Act 1 Eternal Woods Mysterious Chest
18. Flail 1-H: The Que’Hegan’s Will – tiêu diệt Nevaz (Act 1: Halls of Agony lvl 3)
19. Helm: Star Helm – tiêu diệt Orlash (Rift Guardian)
20. Sword: Amberwing – tiêu diệt Erethon (Rift Guardian)
21. Staff: Reaper’s Kiss – tiêu diệt  Infernal Maiden (Rift Guardian)
22. Polearm: Man Prodder – tiêu diệt Lord of Bells (Rift Guardian)
23. Shoulders: Star Pauldrons – tiêu diệt Uber Diablo (Realm of Fright)
24. Sword: Quinquennial Sword – tiêu diệt Jay Wilson (Development Hell)
25. Sword: Second Quinquennial Sword – tiêu diệt Josh Mosquiera (Development Hell)
26. Flail: Flail of Carnage – tiêu diệt The Butcher (Boss)
27. Helm: Helm of Cranial Crustacean – tiêu diệt The Succulent ( Act 5 Tidal Cave – Greyhollow Island)
28. Fist Weapon: Hand of Despair – tiêu diệt Rakanoth (Boss)
29. Portrait: Rainbow Portrait – tiêu diệt Sir William (Whimseyshire), Yêu cầu có Staff of Herding (sẽ cập nhật sau).
LƯU Ý:
– Những món đồ như cánh, pennant, transmog hay pet khi rơi ra đều là những item chữ màu trắng nên nhớ nhìn cho kĩ.
– Con goblin Menagerist mỗi lần tiêu diệt chỉ drop ra 1 pet.
– Các món transmogs đều share cho nhau được.
– Những món transmog yêu cầu tiêu diệt boss thì đa phần nhũng con boss này đều có chữ màu tím, không phải lúc nài cũng xuất hiện, drop rate không phải là 100%.
– Những món transmog yêu cầu phải mở Mysterious Chest không phải lúc nào cũng xuất hiện trong map đó đôi khi phải reset game nhiều lần nó mới xuất hiện, tuy nhiên drop rate của Mysterious Chest là 100%.

9
Bình luận

9 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
8 Comment authors
ChinChinSukeWjndWalk3rTRUNGBellonkphuc700 Recent comment authors
  Subscribe  
mới nhất cũ nhất most voted
Thông báo cho
deathman
Member

kem hinh anh vao cho no sinh dong

Milo
Member

Cảm ơn bạn đã share cho ae

nkphuc700
Member

Tôi cũng kill Menagerist Goblin rồi, mà sao không nhận được cánh :W

hoanbt
Member
nkphuc700

Tôi cũng kill Menagerist Goblin rồi, mà sao không nhận được cánh :W

Menagerist Goblin nó ra pet mà bạn.

TRUNG
Member

Em mới chơi nên còn gà. Mà e mua diablo reaper of souls theo kiểu điền key thì có nhận được cánh k, mới cả a có thể hướng dẫn vào đâu để thấy cánh k. chứ e tìm hoài k có

WjndWalk3r
Member
TRUNG

Em mới chơi nên còn gà. Mà e mua diablo reaper of souls theo kiểu điền key thì có nhận được cánh k, mới cả a có thể hướng dẫn vào đâu để thấy cánh k. chứ e tìm hoài k có

cánh ROS giờ làm gì còn nữa đâu, bọn om đĩa ROS có cánh giờ toàn giá trên trời, mua key trên store blizz ko còn đc cánh từ rất lâu rồi bạn à. Giờ muốn cánh thì mua Overwatch origin edition thì có, hoặc hoàn thành hết 25 set dungeon trong game sẽ có

ChinChinSuke
Member

phải tạo tài khoản vào cảm ơn thớt. Vừa xem xong bài của thớt đi 1 phát có ngay cái cánh falcon 😀 😀 😀 Nvadarlisk Dành cho những ai thích sưu tầm đồ trong Diablo 3​ CÁNH Spoiler: Hình ảnh các loại Wing 1. Angelic wings (white) – Nhận được khi mua Diablo III bản Collector's Edition (CE). 2. Wings of Valor (gold) – Nhận được khi order trước Diablo III Reaper of Souls (RoS). Cái này bây giờ không còn nữa vì Ros đã release rồi. 3. Blade Wings (bone) – Nhận được khi mua StarCraft 2: Heart… Đọc thêm »