Chế độ chơi Non-Seaon/Seaonal là gì?

  • Chào Khách, nếu bạn là người mới vui lòng đọc các hướng dẫn hoặc tìm kiếm trước khi hỏi !