Crusader

Kiếm thánh người bảo vệ Jerusalem. Chiến binh với sứ mệnh của Chúa
  • Chào Khách, nếu bạn là người mới vui lòng đọc các hướng dẫn hoặc tìm kiếm trước khi hỏi !