Necromancer - Bậc thầy chiêu hồn

Class mới của SS11
  • Chào Khách, nếu bạn là người mới vui lòng đọc các hướng dẫn hoặc tìm kiếm trước khi hỏi !