Witch Doctor

Witch Doctor là một thầy phép - Witch Doctor sở hữu những đòn tấn công bằng ma thuật, gọi thú và triệu hồi các xác chết