Giải Thích [Update liên tục] Hệ thống trang bị của class Demon Hunter

14
3725
 • Xin chào các bạn, hôm nay tớ sẽ giới thiệu về các trang bị của Demon Hunter nhé
 1. Trang bị Set
 • Embodiment of the Marauder

[​IMG]

[​IMG]

-Giải thích Bonus Set:

+Dòng 2: Kỹ năng [​IMG] giờ đây sẽ gọi tất cả các Rune cùng xuất trận.

+Dòng 4: Kỹ năng [​IMG] gây thêm 400% sát thương và sẽ đánh [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG] khi bạn sử dụng các kỹ năng trên.

+Dòng 6: Primary Skill( các đòn đánh hồi năng lượng), [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG] sẽ tăng sát thương lên 800% cho mỗi [​IMG] đang hoạt động.

 • Set Unhallowed Essense

[​IMG]

[​IMG]

-Giải thích Bonus Set:

+Dòng 2: Các kỹ năng hồi năng lượng giờ sẽ hồi thêm 2 Hatred và 1 Discipline

[​IMG]

+Dòng 4: Giảm 60% sát thương nhận vào và tăng 60% sát thương khi đánh ra trong 8 giây nếu không có bất kỳ kẻ địch nào trong vòng 10 ô.

+Dòng 6: Kỹ năng hồi năng lượng, [​IMG],[​IMG] tăng thêm 40% sát thương cho mỗi điểm Discipline mà bạn có.

 • Natalya’s Vengeance

[​IMG]

[​IMG]

-Giải thích Bonus Set:

+Dòng 2: Giảm thời gian hồi chiêu của kỹ năng [​IMG] đi 4 giây khi bạn dùng kỹ năng hồi Hatred hoặc kỹ năng tiêu tốn Hatred.

+Dòng 4: Kỹ năng [​IMG] tăng 100% sát thương.

+Dòng 6: Sau khi sử dụng kỹ năng [​IMG] thì lượng sát thương đánh ra tăng 500% và giảm sát thương nhận vào 60% trong 10 giây.

 • The Shadow’s Mantle

[​IMG]

[​IMG]

-Giải thích Bonus Set:

+Dòng 2: Khi bạn trang bị vũ khí đánh gần thì lượng sát thương của bạn tăng thêm 1200%.

+Dòng 4: Kỹ năng [​IMG] có hiệu ứng của mọi Rune khi sử dụng và kỹ năng sẽ tồn tại vĩnh viễn.

+Dòng 6: Kỹ năng [​IMG] gây thêm 40000% sát thương vũ khí tới kẻ địch đầu tiên chạm phải.

2. Trang bị Legend

 • Visage of Gunes: kỹ năng [​IMG] giờ thêm rune Dark Heart.

[​IMG]

 • Áo Cloak of Deception: đạn của đối phương đôi khi xuyên qua bạn và nó vô hại.

[​IMG]

 • Áo Beckon Sail: Khi nhận lượng sát thương quá lớn, thay vì chết bạn sẽ xuất ra kỹ năng [​IMG] và sẽ hồi 25% máu. Hiệu ứng này xảy ra mỗi lần là 120 giây.

[​IMG]

 • Áo Blackfeather: Né hoặc bị đánh bởi tấn công từ xa thì sẽ tự động giải phỏng 1 quả rocket ra đằng sau kẻ tấn công với sát thương từ 600-800% như là sát thương vật lý.

[​IMG]

 • Áo Cape of the Dark Night: Tự động ném ra [​IMG] khi bạn bị tấn công. Hiệu ứng này chỉ xảy ra 6 giây mỗi lần.

[​IMG]

 • Áo The Cloak of the Garwulf: [​IMG] rune Wolf giờ sẽ gọi thêm 3 con sói nữa.

[​IMG]

 • Bao tay Wraps of Clarity: Kỹ năng hồi Hatred giảm sát thương bạn nhận vào 30-35% trong vòng 5 giây.

[​IMG]

 • Thắt lưng Chain of Shadows: Sau khi sử dụng kỹ năng [​IMG] kỹ năng [​IMG] sẽ không tốn năng lượng sử dụng trong 2 giây.

[​IMG]

 • Thắt lưng Crashing of Rain: kỹ năng [​IMG] cũng sẽ gọi thêm Crashing Beast gây 3000-4000% sát thương vũ khí.

[​IMG]

 • Thắt lưng Omryn’s Chain: ném ra [​IMG] khi bạn sử dụng kỹ năng [​IMG].

[​IMG]

 • Thắt lưng Hellcat Waistguard: Lựu đạn sẽ lăn qua lăn lại 3-5 lần, mỗi lần lăn tăng 50% damage Tối đa tăng 800% cho lần lăn cuối cùng Các skill sau sẽ được bonus này: Cluster Arrow – Dazzling Arrow, Cluster Bombs, Loaded for Bear, and No Rune Rain of Vengeance – Anathema Strafe – Demolition Rapid Fire – Bombardment (Update 2.4.3)

[​IMG]

 • Thắt lưng Hunter’s Wrath: Kỹ năng Primary tấn công nhanh hơn 30% và gây thêm 45-60% sát thương

[​IMG]

 • Thắt lưng Zoey’s Secret: Bạn nhận ít hơn 8-9% sát thương cho mỗi [​IMG] bạn gọi ra.

[​IMG]

 • Off-hand Fletchet’s Fride:

[​IMG]

 • Off-hand Sin Seekers: kỹ năng [​IMG] giờ sẽ không mất năng lượng để duy trì nữa ( chỉ mất lúc khởi tạo kỹ năng).

[​IMG]

 • Off-hand Holly Point Shot:

[​IMG]

 • Off-hand Spines of Seething Hatred: kỹ năng [​IMG] giờ sẽ hồi 3-4 Hatred.

[​IMG]

 • Off-hand Bombardier’s Rucksack: Bạn sẽ có thêm 2 Sentries nữa

[​IMG]

 • Off-hand Emimei’s Duffel: Kỹ năng [​IMG] giờ sẽ nổ ngay khi chạm kẻ địch.

[​IMG]

 • Off-hand The Ninth Cirri Satchel: kỹ năng [​IMG] giờ có thêm 20-25% cơ hội xuyên mục tiêu.

[​IMG]

 • Off-hand Augustine’s Panacea:kỹ năng [​IMG] thêm các hiệu ứng này cho từng rune

+Rune Ball Lighting[​IMG] giờ sẽ di chuyển ở tốc độ 30%

+Rune Frost Arrow [​IMG] sẽ gây sát thương và kéo dài thời gian đông cứng lên 200-250%

+Rune Immolation Arrow [​IMG] tăng lượng sát thương theo thời gian lên 200-250%

+Rune Lighting Bolts [​IMG] tăng lượng sát thương và thời gian làm choáng lên 200-250%

+Rune Nether Tentacles [​IMG] tăng lượng sát thương và lượng máu hồi lên 200-250%.

[​IMG]

 • Off-hand Dead Man’s Legacy: kỹ năng [​IMG] sẽ tấn công 2 lần với những kẻ địch dưới 50-60% máu

[​IMG]

 • Off hand Black Bone Arrows & Archfiend Arrows:

[​IMG]

 • Nhẫn Elusive Ring: sau khi sử dụng kỹ năng[​IMG][​IMG] hoặc [​IMG] thì sẽ nhận hiệu ứng giảm 50-60% sát thương.

[​IMG]

 • Dao Karlei’s Point: Kỹ năng [​IMG] sẽ trả lại 10-15 Hatred nếu kẻ địch đó đã trúng [​IMG] trước đó.

[​IMG]

 • Dao Lord Greenstone’s Fan: Mỗi giây nhận được 160-200% sát thương cho lần sử dụng kỹ năng [​IMG]. Hiệu ứng này cộng dồn tới 30 lần.

[​IMG]

 • Vũ khí Valla’s Bequest: Các tia đạn đánh ra của kỹ năng [​IMG] giờ sẽ xuyên mục tiêu.

[​IMG]

 • Vũ khí Helltrapper: có cơ hội 7-10% gọi ra [​IMG][​IMG] hoặc [​IMG].

[​IMG]

 • Vũ khí Balefire Caster:

[​IMG]

 • Vũ khí K’mar Tenclip: kỹ năng [​IMG] giờ thêm rune Drifting Shadow [​IMG]

[​IMG]

 • Vũ khí Dead eye:

[​IMG]

 • Vũ khí Calamity: tự động giải phóng kỹ năng [​IMG] khi bạn gây sát thương lên kẻ địch.

[​IMG]

 • Vũ khí Dawn: giảm thời gian hồi chiêu của kỹ năng [​IMG] đi 50-60%

[​IMG]

 • Vũ khí Bliztbolter:

[​IMG]

 • Vũ khí Fortress Ballista: Khi tấn công sẽ tạo ra một lớp giáp cho bạn tương đương với 2-3% lượng máu tối đa của bạn. Hiệu ứng này cộng dồn tới 10 lần.

[​IMG]

 • Vũ khí Lianna’s Wings:

[​IMG]

 • Vũ khí The Demon Demise: Vụ nổ của [​IMG] sẽ gây sát thương thêm một lần sau 1 giây.

[​IMG]

 • Vũ khí Demon Machine: 35-65% cơ hội bắn ra một quả bóng nổ.

[​IMG]

 • Vũ khí Buriza-Do Kyanon: Các kỹ năng tạo ra các tia đạn sẽ thêm 1-2 tia nữa.

[​IMG]

 • Vũ khí Bakkan Caster:

[​IMG]

 • Vũ khí Pus Spitter: 25-50% cơ hội bắn ra túi axit khi tấn công

[​IMG]

 • Vũ khí Starspine & Arcane Barb:

[​IMG]

[​IMG]

 • Vũ khí Hellrack: có cơ hội trói chân kẻ địch xung quanh bạn khi tấn công.

[​IMG]

 • Vũ khí Manticore: giảm Hatred của kỹ năng [​IMG] đi 60-80%

[​IMG]

 • Vũ khí Channon Bolter: Kỹ năng [​IMG] của bạn giờ có khả năng dẫn dụ kẻ địch . Kẻ địch giờ có thể bị khiêu khích mỗi lần từ 12-16 giây

[​IMG]

 • Vũ khí Wojahnni Assaulter: Kỹ năng [​IMG] tăng 60-75% sát thương cho mỗi nửa giây tích tụ . Hiệu ứng này cộng dồn tới 4 lần.

[​IMG]

 • Vũ khí Danetta’s Revenge: Kỹ năng Vault thêm rune Rattling Roll

[​IMG]

 • Vũ khí Daneta’s Spite: Để lại một bản sao của chính bạn khí sử dụng Vault.

[​IMG]

– See more at: https://forum.diablo.vn/threads/update-lien-tuc-he-thong-trang-bi-cua-class-demon-hunter.89/#sthash.Czh17CUc.dpuf