Hướng Dẫn Đục Lỗ Trang Bị

1
6694

☞Hướng dẫn đục lỗ (socket) cho item như:

(Vũ khí, Áo giáp , Nón, Bao tay, Thắt lưng, Giày, Khiên, Charm, Javelin, Throwaxe)

 

Cách làm như sau:

☞Bước 1: Dùng tool (AFJ Sheet) mở file (itemtypes.txt)-(weapons.txt)-(Armor.txt)-(misc.txt)

 • Đối với javelin & throwaxe thì cần sửa ở file (weapons.txt)

 • Đối với áo giáp, nón, bao tay, giày, thắt lưng, khiên, thì sửa ở file (Armor.txt)

 • Đối với ring, amulet, charm thì sửa ở (misc.txt)

☞Bước 2: Chọn 1 item muốn thêm lỗ

VD: mình chọn bao tay có lỗ (socket)

●Mở Armor.txt lên,hãy tìm vị trí các loại bao tay cần chỉnh sửa và chỉnh sửa những thông số sau.

 • Tuy nhiên do bao tay có nhiều loại nên mình lấy ví dụ 1 loại để chỉnh sửa.

 • VD: chọn Hàng hay còn gọi (row) 31

●cột A (name) là bao tay Heavy Gloves.

1.png

●Cột hasinv (cột AE) mạc định là 0 sửa thành 1

 • 0 là ko thể ép gem vào trang bị

 • 1 là có thể ép gem vào trang bị

●Cột gemsockets (cột AF) mạc định là 0 sửa thành 4

 • 0 là 0 lỗ 

 • 4 là 4 lỗ

(Bao tay max 4 lỗ, có thể sửa 1 2 3 lỗ tùy theo bạn muốn)

●Cột gemapplytype (Cột AG) Các giá trị ở cột này có thể thiết lập:

 • 0 = ép ngọc sẽ nhận thuộc tính (vũ khí)

 • 1 = ép ngọc sẽ nhận thuộc tính (áo giáp,nón,thắt lưng,bao tay,giày)

 • 2 = ép ngọc sẽ nhận thuộc tính (khiên)

 • (tuy nhiên các bạn có thể tùy chĩnh áo giáp khi ép ngọc nhận thuộc tính vũ khí)

 • Save lại. 

Như vậy các bạn có thể làm tương tự với các trạng bị khác.

☞Bước 3: Mở (ItemTypes.txt) tìm tới hàng 18 Gloves sửa như sau:

 ●Cột MaxSock1 (Cột U)

 • Set giá trị 1 > 4 (tùy các bạn)

 • Đây là số lỗ (socket) max cho item từ level 1->25

●Cột MaxSock25 (Cột V)

 • set giá trị 1 > 4 (tùy các bạn)

 • Dây là số lỗ (socket) max cho item từ level 25->40

●Cột MaxSock40 (Cột W)

 • set giá trị 1-4 

 • Đây là số lỗ (socket) max cho item từ level >40

 • Save lại.

MaxSock1: là trang bị level thấp

MaxSock25: là trang bị level trung bình

MaxSock40: là trang bị level cao

Như vậy là các bạn đã làm được tay có lỗ (socket) và làm tương tự với các món item khác.

Chúc các bạn thành công.

1
Bình luận

1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Hồ Phương Recent comment authors
  Subscribe  
mới nhất cũ nhất most voted
Thông báo cho
Hồ Phương
Guest
Hồ Phương

cái này là tất cả trang bị hay chỉ là cái trang bị trên nhân vật cũa mình thôi anh