6 bình luận cho “[Live Stream] Naraka: Bladepoint [20/02/2020]

  1. Anh Phương chơi thử Genshin Impact đi. Biết đâu nếu có content mới thì kênh Game Offline phát triển lại như trước đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.