PTR Patch Notes 2.6.1 – v2.6.1.46946 (By Wind

0
1830

Mình xin tóm tắt lại các thay đổi chính ở PTR patch note gần đây nhất.

Nguồn: https://us.battle.net/d3/en/blog/20976068/patch-261-ptr-patch-notes-8-15-2017

Wizard Skills – Arcane Orb – Frozen Orb: Sát thương tăng từ 393% lên 950%.
Frostburn – Sẽ không smart drop cho Crusader (Smart drop, loot 2.0 v.v… là thuộc về mechanic, giúp đồ rơi ra phù hợp hơn với class).
Lord Greenstone’s Fan – Sát thương tăng thêm cho Fan of Knives mỗi stack tăng từ 160-200% lên 300-400%.
Wrath of the Wastes – (4) Set – Khả năng giảm 50% sát thương sẽ duy trì tiếp 3 giây sau khi ngừng thi triển Whirlwind.

Crusader
Armor of Akkhan – (6) Set – Khả năng giảm sát thương tăng từ 25% lên 50%.
Thorns of the Invoker
(2) Set – Khả năng tăng dam thorns giảm từ 115%/stack xuống 70%/stack (hiện giờ là 35%).
(6) Set – Tăng sát thương đối với thằng đầu tiên dính đòn từ 1600% lên 2700% dam thorn.

Natalya’s Vengeance – (6) Set – Thay vì tăng 750%, giờ sẽ tăng 2500% sát thương sau khi thi triển Rain of vegeance. =]] (quả buft ấn tượng nhất)

Wizard
Firebird’s Finery – (6) Set – Sát thương tăng lên được giảm về 150%/stack
Vyr’s Amazing Arcana – (6) Set – Loại bỏ thay đổi ở PTR patch cũ, thay bằng: Archon stack giảm 0.15% sát thương phải chịu và tăng 18% sát thương.
Chantodo’s Resolve – (2) Set – Sát thương cơ bản của Wave of Destruction và sát thương mỗi stack tăng từ 350% lên 600%.

Bình luận

  Subscribe  
Thông báo cho