Review phim: TRÒ CHƠI CON MỰC tập 4 và 5 | Squid Game | Tóm Tắt Phim | Gz MONTRÒ CHƠI CON MỰC tập 4
TRÒ CHƠI CON MỰC tập 5
#reviewphim
#tomtatphim
#monreview
#trochoiconmuc

source

42 bình luận cho “Review phim: TRÒ CHƠI CON MỰC tập 4 và 5 | Squid Game | Tóm Tắt Phim | Gz MON

 1. ———————-TRÒ CHƠI CON MỰC Full 1-9: https://youtu.be/IfgtzKt-NW8

  ——Tổng hợp 3 game phần 1: https://youtu.be/muAv1VgA9y4

  ——Từng tập riêng lẻ

  Tập 1: https://youtu.be/q1gxffOtKLY

  Tập 2 và 3: https://youtu.be/04uOxqLS1oU

  Tập 4 và 5: https://youtu.be/-EdVcGAAkis ( Video này )

  Tập 6 và 7: https://youtu.be/S2KggAPRYeg

  Tập cuối: https://youtu.be/7QWduQNT2es

 2. 🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵

 3. Chùm Cuối sẽ là một người đó là người dám sát và quan sát tất cả mọi người trong trò chơi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.