Hướng dẫn Hướng Dẫn Làm Mod Diablo II Cơ Bản

  • Chào Khách, nếu bạn là người mới vui lòng đọc các hướng dẫn hoặc tìm kiếm trước khi hỏi !

deathman

Thành viên mới
Bài viết
13
Điểm
3
☞D2SE (>>Dowload)
(Note: Phần mềm này giúp các bạn đọc được nhiều mod và có thể chĩnh sữa hay tạo 1 mod mới)
☞AFJ Sheet (>>Dowload)
(Note: Phần mềm này giúp các bạn chĩnh sữa toàn bộ file txt trong data d2)
☞AFJ tbl Edit (>>Dowload)

(Note: Phần mềm này giúp các bạn khai báo các item và skill mới)

●Item bao gồm:
Vũ khí = Weapon
Áo giáp = Armor
Nón = Helm
Thắt lưng = Belt
Bao tay = Gloves
Giày = Boots
Khiên = Shield
Nhẩn = Ring
Dây chuyền = Amulet
Trang bi xanh lá = SET
Trang bị ghép đá = Runeword

☞MPQmaster (>>Dowload)
(Note: Phần mềm này giúp các bạn lấy data của tất cả các file .mpq)

☞MPQ Editor (>>Dowload)
(Note: Phần mềm này giúp các đóng gói sau khi hoàn thành 1 mod)

☞Inventory Editor (>>Dowload)
(Note: Phần mềm này giúp các bạn chĩnh sữa chia thùng đồ và cube dể dàng)