Thứ Tưởng Chừng Bỏ Đi Lại Là Bảo Kiếm Trong Truyền Thuyết | Review Phim | T91 VlogThứ Tưởng Chừng Bỏ Đi Lại Là Bảo Kiếm Trong Truyền Thuyết | Review Phim | T91 Vlog
#reviewphim #tomtatphim
Đây là video tóm tắt nội dung phim : Thục Sơn Kỳ Hiệp 2001

source

19 bình luận cho “Thứ Tưởng Chừng Bỏ Đi Lại Là Bảo Kiếm Trong Truyền Thuyết | Review Phim | T91 Vlog

  1. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😅🤣

  2. Vcl cả 1 cái núi to đùng cả một bang phái mà có mổi 2 người có thể đánh nhau còn đâu là vô dụng chạy xung quanh vướng chân .. khó hiểu ăn tốn cơm thôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.