Bản vá lỗi (Hotfixes)/Phiên bản mới (Patch Note)

Những thay đổi trong Diablo 3 (Update thường xuyên)
  • Chào Khách, nếu bạn là người mới vui lòng đọc các hướng dẫn hoặc tìm kiếm trước khi hỏi !