Barbarian

Barbarian là nhân vật có sức mạnh khủng khiếp nhất game. Sức mạnh của họ tập trung ở những tiếng thét lớn cùng những đòn tấn công đơn lẻ mạnh mẽ.
  • Chào Khách, nếu bạn là người mới vui lòng đọc các hướng dẫn hoặc tìm kiếm trước khi hỏi !

Sticky threads

Normal threads

Trả lời
Lượt xem
N/A